2564-7814

  Research Article

 1. Silajın Aerobik Stabilitesini Etkileyen Faktörler v ISSN:1307-3311 e İyileştirme Stratejileri
  Hayrettin ÇAYIROĞLU*, İsa COŞKUN, Ahmet ŞAHİN
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 2. Türkiye’nin Domates İhracat Performansı ve Rakabet Gücü
  Güçgeldi BASHİMOV
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-8
  Pdf

 3. Ağrı İli Tarım İşletmele rinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması
  Köksal KARADAŞ
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-9
  Pdf

 4. Balıketi Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Hakkari İli Örneği
  Ahmet Semih UZUNDUMLU, Ayşe SEZGİN*, Mehmet Hasan TEKİN
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-9
  Pdf

 5. Çeşitli Ticari Karışımların Ayçiçeği Silajlarında Kullanılabilme Olanağı, Silaj Kalitesi, İn-Vitro Sindirilebilirlik ve Mikroorganizma Profili Üzerine Etkileri
  Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ , Yusuf KONCA, Mehmet Levent ÖZDÜVEN , Berrin OKUYUCU
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 6. Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss Besin Kullanımı ve Gelişim Performansı Üzerine Açlık ve Tekrar Beslemenin Etkileri
  Tayfun KARATAŞ
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-5
  Pdf

 7. Görüntü İşleme Tekniği İle Yabancı Ot Renk Özelliklerinin Belirlenmesi
  Bünyamin DEMİR, Necati ÇETİN*, Zeynel Abidin KUŞ
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 8. Seasonal Variation in Biochemical Composition o f the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea
  Barış BAYRAKLI , Süleyman ÖZDEMİR , Hünkar Avni DUYAR
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-5
  Pdf

 9. Kastamonu Kıyılarından Yakalanan Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Ağır Metal Birikiminin Tespiti
  Adem Yavuz SÖNMEZ*, Ali Eslem KADAK, Rahmi Can ÖZDEMİR, Soner BİLEN
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 10. Süs Bitkilerinde Görülen Viroid Kaynaklı Hastalıklar
  Mehmet Zeki KIZMAZ*, Semih ERKAN, İsmail Can PAYLAN
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-9
  Pdf

 11. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması
  Rıdvan KOÇYİĞİT
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 12. Tüketicilerin Süt Tüketim Tercih Modellerini Temel Alan Pazarlama Taktik ve Stratejilerinin Belirlenmesi
  Yavuz TOPCU, Derya BARAN , Gökçe DENİZLİ
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-15
  Pdf

 13. Yakakent Bölgesindeki (Güney Karadeniz) Deniz Salyangozlarının (Rapana venosa Valenciennes, 1846) Boy-Ağırlık İlişkileri, Kondisyon İndeksleri ve Et Verimleri
  Barış BAYRAKLI , Süleyman ÖZDEMİR, Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 14. Yenilebilir Mısır Zeini Filmiyle Kaplama ve Vakum Paketlemenin Buzdolabında Depolanan Palamut Balığının (Sarda sarda) Raf Ömrüne Etkisi
  Hünkar Avni DUYAR, Aysun GARGACI , Yasemin YÜCEL
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 15. Yerel Korunga (Onobrychis sativa Popülasyonlarında Potansiyel Besleme Değeri, Gaz ve Metan Üretimi Yönünden Farklılıklar
  İsmail ÜLGER , Mahmut KAPLAN
  2016; Volume -31 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf