2564-7814

  Research Article

 1. Ambalajlı Su Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Keçiören İlçesi Örneği
  Emine İKİKAT TÜMER, Avni BİRİNCİ Çağatay YILDIRIM
  2011; Volume -21 , Issue - 2 : Page: 1-9
  Pdf

 2. Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması
  Hediye KUMBASAROĞLU Vedat DAĞDEMİR
  2011; Volume -21 , Issue - 2 : Page: 1-10
  Pdf

 3. Iğdır Ovası Toprakların Çoraklaşma Süreci ve Çözüm Önerileri
  Süleyman TEMEL Uğur ŞİMŞEK
  2011; Volume -21 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 4. Çiftçi Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği
  Emine İKİKAT TÜMER1 Avni BİRİNCİ Bülent MİRAN
  2011; Volume -21 , Issue - 2 : Page: 1-8
  Pdf

 5. Karadeniz’den Yakalanan Mezgit (Merlangius merlangus) ve İstavrit (Trachurus mediterraneus) Balıklarının Mineral Madde İçeriklerinin Karşılaştırılması
  Tayfun KARATAŞ Esat Mahmut KOCAMAN
  2011; Volume -21 , Issue - 2 : Page: 1-4
  Pdf

 6. İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde En Uygun Et Tipinin Belirlenmesi
  A. Semih UZUNDUMLU H. Bayram IŞIK M. Hilmi KIRLI
  2011; Volume -21 , Issue - 2 : Page: 1-9
  Pdf

 7. İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi
  A. Semih UZUNDUMLU H. Bayram IŞIK M. Hilmi KIRLI
  2011; Volume -21 , Issue - 2 : Page: 1-12
  Pdf