2564-7814

  Research Article

 1. Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
  Elif Sena GÜNGÖR, Saltuk Buğrahan CEYHUN
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-10
  Pdf

 2. Erzurum İli Narman İlçesindeki Sığırcılık İşletmelerinde Uygulanan Sağım Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
  Rıdvan KOÇYİĞİT , Mete YANAR, Recep AYDIN , Abdülkerim DİLER , Olcay GÜLER
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-10
  Pdf

 3. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat İşletme ve Döner Sermaye Müdürlüğü Uygulama Çiftliğinde Bulunan Bazı Hayvan Barınaklarının Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
  Recep YANIK*, Mustafa OKUROĞLU
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-5
  Pdf

 4. Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
  Şaban ÇELEBİ, Hatice KAYA* , Adem KAYA
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-8
  Pdf

 5. Asidik Stresin Triploid ve Diploid Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Hematolojik, İmmunolojik Ve Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
  Sevdan YILMAZ, Ekrem Şanver ÇELİK, Osman Nezih KENANOĞLU, Sebahattin ERGÜN
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-8
  Pdf

 6. Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop)
  Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU, Ekrem MUTLU
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-13
  Pdf

 7. Dondurma Üretiminde Bazı Baharat Uçucu Yağlarının Kullanım Olanakları
  Emine MACİT, Abdullah ÇAĞLAR , İhsan BAKIRCI
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 8. The Effect of Honeybee Pollination on Productivity and Quality of Strawberry
  Ayşen Melda ÇOLAK , Nuray ŞAHİNLER , Mahmut İSLAMOĞLU
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-4
  Pdf

 9. Erzurum Ekolojik Koşullarında Yonca (Medicago sativa L.) Çeşit Adayının Performansının Belirlenmesi
  Süreyya Emre DUMLU* , Şerafettin ÇAKAL, Erdal AKSAKAL, Mustafa UZUN Mustafa Merve ÖZGÖZ, Kadir TERZİOĞLU, Pınar UYSAL, Murat ATICI, Ömer MENTEŞE
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 10. Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Değişik Oranlarda Katılan Humat’ın Yumurta Verimine Etkisinin Gamma ve Mcnally Modelleri ile Analizi
  Okan DEMİR , Muhlis MACİT , Şaban ÇELEBİ , Nurinisa ESENBUĞA , Hatice KAYA
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 11. Erzurum Kenti Yüzüncüyıl Parkı Örneğinde Kent Parklarındaki Gürültü Kirliğinin Mevcut Durum Analizi
  Serkan ÖZER
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 12. Muscle Spindle and Comparison of Fish Muscle Spindle with Other Vertebrates
  Souad Salah ADEM, Mahmut ELP
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-5
  Pdf

 13. The Erfelek Stream and Ecological Importance
  Öztekin YARDIM , Yakup ERDEM , Levent BAT , Eylem AYDEMİR ÇİL
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-4
  Pdf

 14. Turkish Consumer Purchasing Decisions Regarding PGI-labelled Erzurum Civil Cheese
  Yavuz TOPCU, Vedat DAĞDEMİR
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-12
  Pdf

 15. The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province
  Hüseyin SARI
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-9
  Pdf

 16. Çeşitli Ticari Karışımların Ayçiçeği Silajlarında Kullanılabilme Olanağı, Silaj Kalitesi, İn-Vitro Sindirilebilirlik ve Mikroorganizma Profili Üzerine Etkileri
  Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ , Yusuf KONCA, Mehmet Levent ÖZDÜVEN , Berrin OKUYUCU
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 17. Görüntü İşleme Tekniği İle Yabancı Ot Renk Özelliklerinin Belirlenmesi
  Bünyamin DEMİR, Necati ÇETİN, Zeynel Abidin KUŞ
  2017; Volume -32 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf