2564-7814

  Research Article

 1. Çanakkale Koşullarında Farklı Sulama Seviyelerinin Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Lif Kalitesi Üzerine Etkisi
  Bahri İZCİ
  2014; Volume -26 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 2. Erzurum’un Hınıs İlçesi Çevresindeki Küçük Ölçekli İşletme Tank Sütlerinden Alınan Çiğ Süt Örneklerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Abdulkerim DİLER Alper BARAN
  2014; Volume -26 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 3. GAP Bölgesinin Organik Tarım Potansiyeli ve Uygulanabilirliği
  Gülşah BENGİSU
  2014; Volume -26 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 4. Gecekondu Bahçelerinde Kullanılan Bitkisel Materyal ve Tercihleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum Kenti Dağ (Gaziler) Mahallesi Örneği
  Serkan ÖZER Neslihan KULÖZÜ Metin DEMİR
  2014; Volume -26 , Issue - 1 : Page: 1-9
  Pdf

 5. Karadeniz Ülkelerinin Rekabet Gücü Analizi: Su Ürünleri Sektörü Örneği
  Ahmet AYDIN, Guchgeldi BYASHIMOV , Metehan YAYKAŞLI
  2014; Volume -26 , Issue - 1 : Page: 1-6
  Pdf

 6. Organik Koyun YetiĢtiriciliği
  Ümit YAVUZER
  2014; Volume -26 , Issue - 1 : Page: 1-6
  Pdf

 7. Toprak Kalite İndeks Parametrelerinin Tarım ve Mera Alanlarında Farklı Topoğrafik Pozisyonlara Bağlı olarak Değişimi
  Banu KADIOĞLU M.Yıldırım CANBOLAT
  2014; Volume -26 , Issue - 1 : Page: 1-8
  Pdf