2564-7814

  Research Article

 1. AB Ülkeleri İle Türkiye Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması
  Ahmet Semih UZUNDUMLU
  2012; Volume -23 , Issue - 2 : Page: 1-10
  Pdf

 2. AB ve Türkiye’de Hayvancılık Politikalarındaki Son Gelişmelerin Uyum Süreci Açısından Karşılaştırılması
  Nuray DEMİR
  2012; Volume -23 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 3. Erzurum İli Tarım İşletmelerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Araştırılması Üzerine Bir Araştırma
  Okan DEMİR Zinnur GÖZÜBÜYÜK
  2012; Volume -23 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 4. Farklı Akvaryum Yemlerinin Kırmızı Kıskaçlı Yengeçlerde (Perisesarma bidens) Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkileri
  Gürel TÜRKMEN Onur KARADAL
  2012; Volume -23 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 5. Gümüşhane İli ve Çevresinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Sosyal, Ekonomik ve Teknik Analizi
  Nuray DEMİR Canan SANCAR
  2012; Volume -23 , Issue - 2 : Page: 1-11
  Pdf

 6. Kültürteknik Faaliyetlerinin Kırsal Yerleşimlerin Sosyo-EkonomikKültürel Gelişimi Üzerine Etkisi ve Erzurum Örneği
  Bahar KOCAMAN A.Vahap YAĞANOĞLU Recep YANIK
  2012; Volume -23 , Issue - 2 : Page: 1-10
  Pdf

 7. Kırsal Yerleşimlerde Göç İsteğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
  Bahar KOCAMAN Recep YANIK
  2012; Volume -23 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 8. Türkiye’de Fındık Üretim Alanlarının Artmasında Desteklemelerin Etkisi
  Selma KAYALAK Ahmet ÖZÇELİK
  2012; Volume -23 , Issue - 2 : Page: 1-11
  Pdf

 9. Taze ve Depolanmış Kastamonu Yaş Tarhanasının Mikrobiyolojik Kalitesi
  Nilgün ÖZDEMİR Latife Betül ALKAN ve Ahmet Hilmi ÇON
  2012; Volume -23 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf