2564-7814

  Research Article

 1. Kuzeydoğu Anadolu’da Çayır ve Mera Kullanımı Đle Đlgili Alışkanlıklar ve Problemler
  Abdurrahman KARA Şerafettin ÇAKAL Ayten TAVLAŞ Ayşe YAZICI,Celalettin AYGÜN ,Arife AVAĞ
  2009; Volume -16 , Issue - 1 : Page: 1-12
  Pdf

 2. Kuzeydoğu Anadolu’da Baklagil Yem Bitkileri Tarımı ve Sorunları
  Abdurrahman KARA Sibel KADIOĞLU Şerafettin ÇAKAL,Celalettin AYGÜN,Hayati ŞEKER,Necla TAŞ
  2009; Volume -16 , Issue - 1 : Page: 1-14
  Pdf

 3. Su Sıcaklığının Balık Yetiştiriciliğine Etkisi
  Suat Dikel
  2009; Volume -16 , Issue - 1 : Page: 1-8
  Pdf

 4. Türkiye’nin Değişik Yörelerinden Toplanan Yonca Ekotiplerinin Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Meryem YEŞĐL Süleyman ŞENGÜL
  2009; Volume -16 , Issue - 1 : Page: 1-6
  Pdf

 5. Toprak Đşleme Sistemlerinin Önemli Bazı Toprak Kalite Kriterlerine Olan Etkileri
  Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELĐK
  2009; Volume -16 , Issue - 1 : Page: 1-9
  Pdf