2564-7814

  Research Article

 1. Kurşuna Maruz Bırakılan Tilapia (Oreochromis mossambicus)’nın Eritrosit Morfolojisinde Görülen Değişimler
  Hasan KAYA Mehmet AKBULUT
  2012; Volume -22 , Issue - 1 : Page: 1-6
  Pdf

 2. Kuzgun Baraj Gölü Havzasında Orman, Mera ve Çayır Bitki Örtüsü Altında Gelişen Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
  Turgay DİNDAROĞLU Mustafa Yıldırım CANBOLAT
  2012; Volume -22 , Issue - 1 : Page: 1-9
  Pdf

 3. Tarım Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
  Ahmet Semih UZUNDUMLU
  2012; Volume -22 , Issue - 1 : Page: 1-11
  Pdf

 4. Tetra (Cotinus coggygria) ve Defne (Laurus nobilis) Bitkilerinin Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) Büyümeyi Teşvik Edici Etkileri
  Soner BİLEN Aslı Müge BİLEN
  2012; Volume -22 , Issue - 1 : Page: 1-8
  Pdf

 5. Tortum-Uzundere Yöresinde Bulunan Alabalık İşletmelerinde Maliyet ve Karlılık Analizi
  Okan DEMİR Semiha KIZILOĞLU
  2012; Volume -22 , Issue - 1 : Page: 1-10
  Pdf