2564-7814

  Research Article

 1. Erzurum Tarım Đl ve Đlçe Müdürlüklerinde Çalışan Yayım Elemanlarının Sosyal ve Mesleki Niteliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Tuğba Erem Kaya Ayşe Sezgin Tecer Atsan
  2010; Volume -19 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 2. Robotlu Sağım Sistemleri
  Bünyamin Demir Đsmail Öztürk
  2010; Volume -19 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 3. Samsun’da Yaygın Olarak Kullanılan Pestisitlerin Sağlığa ve Çevreye Etkileri
  Behice Yavuz Erdoğan
  2010; Volume -19 , Issue - 2 : Page: 1-8
  Pdf

 4. Van Đli Gevaş Đlçesinde Yem Bitkileri Üreten Đşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları
  Kasım Şahin Bilal Keskin
  2010; Volume -19 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 5. Yerleşim Sıklığının Kafeste Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
  Ali Karabayır Onur Uzun Güner Çakır
  2010; Volume -19 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf