2564-7814

  Research Article

 1. Ağır Metallerin Bitkiler Üzerine Etkileri
  Melih OKCU Elif TOZLU A.Metin KUMLAY Mücahit PEHLUVAN
  2009; Volume -17 , Issue - 2 : Page: 1-13
  Pdf

 2. Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Akış Güvenliğinin Değerlendirilmesi
  Aynur FAYRAP Aydın BALI
  2009; Volume -17 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 3. Ülkemiz Kültür Balıkçılığının Seyri, Balık Tüketimine Etkileri ve Bölgesel Farklılıklar
  Adem Yavuz Sönmez Olcay HİSAR Telat YANIK
  2009; Volume -17 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 4. Mersin Erdemli İlçesindeki Sera İşletmelerinde Kullanılan Pülverizatörlerin Durumu ve Sorunları
  Bünyamin DEMİR İsmail ÖZTÜRK
  2009; Volume -17 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 5. Pamukta (G. hirsutum L.) Farklı Tuz Konsantrasyonlarının In Vitro Koşullarda Fotosentetik Pigmentler Üzerine Etkisi
  Bahri İzci
  2009; Volume -17 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf