2564-7814

  Research Article

 1. Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broilerde Yeme İlave Edilen Hypericum scabrum L. (Mayasıl Otu) ve Taraxacum officinale L. (Karahindiba) Bitki Ekstraktlarının Performans Değerleri ile Karaciğer ve Bağırsak Ağırlığı Üzerine Etkileri
  Muhammet Ali TUNÇ
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-6
  Pdf

 2. Türkiye’de Süt Sağım Teknolojisi Projeksiyonu
  Jale METİN KIYICI
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-5
  Pdf

 3. Zeytin Yaprağının (Olea europaea L.) Diyabetik Sıçanlarda Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
  Atilla TEMUR, Mehmet Ali TEMİZ
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 4. Sarı Kantaron ( Hypericum perforatum) Yağının Sazan Yavrularının (Cyprinus carpio) Büyüme Performansı Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
  Ümit ACAR
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 5. Morkaraman-İvesi ve Tuj Irkı Koyunlarda Gebelik Testlerinin Roc Analizi ile Karşılaştırılması
  Aycan Mutlu YAĞANOĞLU, Mehmet TOPAL
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-8
  Pdf

 6. Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L,) Genotiplerinin Erzurum Ekolojik Koşullarında Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi
  Fırat SEFAOĞLU* , Canan KAYA
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-5
  Pdf

 7. Endüstri Bitkileri ve Bitki Artıklarının Biyoyakıt Olarak Kullanımı
  Murat SEZEK
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 8. Antimicrobial Resistance Profiles and Tetracycline Resistance Genes of Escherichia coli in Mediterranean Mussel and Sea Snails Collected from the Eastern Black Sea (Turkey)
  Ertuğrul TERZI
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 9. Assessment in Terms of Human Health Some Heavy Metals Concentrations Determined in Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) and Sparus aurata (Linnaeus, 1758) Marketed in Sinop (Turkey)
  Levent BAT* , Ayşah ÖZTEKİN, Elif ARIC
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-4
  Pdf

 10. Mısır ve Buğday Silajlarının Termal Kamera Görüntüleme Tekniği Kullanılarak Aerobik Stabilitesinin Değerlendirilmesi
  Özge ÜNAL , Fisun KOÇ, Aylin AĞMA OKUR , Ersen OKUR , Mehmet Levent ÖZDÜVEN
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-9
  Pdf

 11. Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions
  Melih OKCU
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-5
  Pdf

 12. Regression Tree Approach for Assessing the Effects of Non-Genetic Factors on Birth Weight of Hemşin Lamb
  Burcuhan BALTA , Mehmet TOPAL
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-9
  Pdf

 13. Soil Properties of the Quarry Areas in Suleymanpasa-Tekirdağ
  Hüseyin SARI, Osman ÖZCAN
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-9
  Pdf

 14. Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi
  Emre AKÇAY, Mustafa TAN
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 15. Characterization of Bubaline Leptin Gene Polymorphism in Anatolian Buffaloes By Using PCR-RFLP Method
  Selçuk KAPLAN
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-5
  Pdf

 16. Extraction of Chitin from Crayfish (Astacus leptodactylus) Shell Waste
  Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ
  2018; Volume -33 , Issue - 1 : Page: 1-6
  Pdf