2564-7814

  Research Article

 1. Erzurum İli Çayır ve Meralarında Doğal Olarak Yetişen Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Mineral Madde Kompozisyonlarının Belirlenmesi
  Esra GÜRSOY, Muhlis MACİT
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-9
  Pdf

 2. Tohumluk Patates Yetiştiriciliği Ve Önemi
  Erdoğan ÖZTÜRK, Taşkın POLAT
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-6
  Pdf

 3. Üreticilerin Tarım Sigortası Yaptırmaya Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Konya İli Akşehir İlçesi Örneği
  Rüveyda KIZILOĞLU
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-8
  Pdf

 4. Farklı Gövde Yüksekliğine Sahip Karaerik (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinin Kış Gözlerinde Soğuk Zararı Ve Lipid Peroksidasyon Düzeyinin Belirlenmesi
  Nalan Nazan KALKAN , Özkan KAYA , Birol KARADOĞAN , Cafer KÖSE
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 5. Buğday Samanının Fungal İnokulasyon Yoluyla Lignoselülozik İçeriğinin Parçalanması Ve In-Situ Naylon Torba Tekniği İle Yem Değerinin Belirlenmesi: I. Kuru Madde Parçalanabilirliği
  Fatma YÜKSEL
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 6. Gökkuşağı Alabalığı Kasının Elementer Kompozisyonunun Enerji Dağılımlı Spektroskopi Yöntemi İle Tespit Edilebilirliğinin Araştırılması
  Saltuk Buğrahan CEYHUN
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-3
  Pdf

 7. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’na Uygulanan Formaldehit Banyosunun Bazı Hematolojik Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
  Hakan BAYRAM, Esat Mahmut KOCAMAN
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 8. Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi Ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları
  Abdulkerim DİLER, Olcay GÜLER, Recep AYDIN , Mete YANAR , Rıdvan KOÇYİĞİT
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 9. Karadeniz’deki Jelimsi Organizmalar (Makrozooplankton) ve Etkileri
  Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR*, Süleyman ÖZDEMİR
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-8
  Pdf

 10. Germeçtepe Baraj Gölünün (Kastamonu-Daday) Bazı Fiziko-Kimyasal Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
  Enas A. Hamad ATEA*, Ali Eslem KADAK, Adem Yavuz SÖNMEZ
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-14
  Pdf

 11. Investigation of Water Quality and Pollution Level of Lower Melet River, Ordu, Turkey
  Fikret USTAOĞLU, Yalçın TEPE*, Handan AYDIN, Abuzer AKBAŞ
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-11
  Pdf

 12. Determining The Water Quality of Maruf Dam (Boyabat–Sinop)
  Ekrem MUTLU, Banu KUTLU
  2017; Volume -32 , Issue - 1 : Page: 1-9
  Pdf