2564-7814

  Research Article

 1. CORINE Sistemine Göre Tekirdağ İlinin AKAÖ (Arazi ISSN:1307-3311 Kullanımı/Arazi Örtüsü) Özelliklerinin Analizi
  Hüseyin SARI , Emre ÖZŞAHİN
  2016; Volume -30 , Issue - 1 : Page: 1-14
  Pdf

 2. Economic Analysis of the Performance Traits in Holstein Friesian Bulls Fed Rations Including Sugar Beet Pulp at Different Levels
  Okan DEMİR , Sadrettin YÜKSEL
  2016; Volume -30 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 3. Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
  Olcay GÜLER , Recep AYDIN , Mete YANAR , Abdulkerim DİLER , Rıdvan KOÇYİĞİT , Mehmet AVCI
  2016; Volume -30 , Issue - 1 : Page: 1-11
  Pdf

 4. Erzurum İlinde En Uygun İçme Suyu Tercihinin Belirlenmesi
  A. Semih UZUNDUMLU, Özden FAKIOĞLU , Mine KÖKTÜRK , Tuncay TEMEL
  2016; Volume -30 , Issue - 1 : Page: 1-11
  Pdf

 5. Erzurum İlinde Küçükbaş Hayvancılığın Mevcut Durumu Ve Potansiyeli
  Sinan KOPUZLU , Şaban ÇELEBİ , Mehmet Akif YÖRÜK
  2016; Volume -30 , Issue - 1 : Page: 1-10
  Pdf

 6. Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi
  Gürkan CEBECİ* , Ahmet GÖKKUŞ, Fırat ALATÜRK
  2016; Volume -30 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 7. Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Ve Yem Bezelyesinin (Pisum arvense L.) Gelişimine Etkileri
  Sema Deniz ÖZEL* , Ahmet GÖKKUŞ, Fırat ALATÜRK
  2016; Volume -30 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 8. Günümüz Türkiye’sinde Bitkisel Yağ Açığını Kapatmada Ayçiçeğinin Önemi
  Volkan GÜL , Erdoğan ÖZTÜRK , Taşkın POLA T
  2016; Volume -30 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 9. Sığırcılık İşletmelerinde Kooperatif Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: TRA Bölgesi Örneği
  Nur ERTEK, Nuray DEMİR* , Adem AKSOY
  2016; Volume -30 , Issue - 1 : Page: 1-8
  Pdf