2564-7814

  Research Article

 1. Çanakkale Atikhisar Barajı’ndan Yakalanan Turna Balığı (Esox lucius L, 1758) Dokularında Bazı Metallerin Belirlenmesi
  Kahraman SELVİ Hasan KAYA
  2013; Volume -25 , Issue - 2 : Page: 1-6
  Pdf

 2. Çanakkale Boğazı’nda Entegre Multitrofik Akvakültür Sistemlerde Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Yetiştiriciliği Üzerine Bir Ön Çalışma
  Harun YILDIZ SefaACARLI Selçuk BERBER PervinVURAL Fettah GÜNDÜZ
  2013; Volume -25 , Issue - 2 : Page: 1-7
  Pdf

 3. Çeltik Üretiminde İlaçlama Başarısızlığını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği
  Göksel TOZLU A. Semih UZUNDUMLU Okan GEDİKLİ
  2013; Volume -25 , Issue - 2 : Page: 1-10
  Pdf

 4. Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi Özelliklerinin Aylık Değişimleri
  Ekrem MUTLU Telat YANIK Tuğba DEMİR
  2013; Volume -25 , Issue - 2 : Page: 1-13
  Pdf

 5. Impact of chitinases in biological control
  İsmail BEZİRGANOĞLU Pınar UYSAL
  2013; Volume -25 , Issue - 2 : Page: 1-4
  Pdf

 6. İnsan ve Hayvan Beslenmesinde Yeni Bir Bitki: Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)
  Mustafa TAN Zübeyde YÖNDEM
  2013; Volume -25 , Issue - 2 : Page: 1-5
  Pdf

 7. Study on Red Lentil Genotypes For Drought And Cold Tolerance And Yield Components
  B. Tuba BİÇER Abdurrahim YILMAZ
  2013; Volume -25 , Issue - 2 : Page: 1-9
  Pdf

 8. Tüketicilerin Açık Süt Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği
  A. Semih UZUNDUMLU Avni BİRİNCİ
  2013; Volume -25 , Issue - 2 : Page: 1-12
  Pdf