2564-7814

  Research Article

 1. Cost and Marketing Conditions of Broiler Production at Agricultural Plants Operating ın Aşkale and Ilıca Towns of Erzurum Province
  Aslı YENİ Vedat DAĞDEMİR
  2011; Volume -20 , Issue - 1 : Page: 1-8
  Pdf

 2. Gökkuşağı Alabalığı, Dere Alabalığı ve Kaynak Alabalığı Yumurtalarının Kuluçka Performansı, Yumurta Çapı ve Lipit Miktarı Arasındaki İlişki
  A. Necdet SİRKECİOĞLU Abdulkadir BAYIR H. İbrahim HALİLOĞLU N. Mevlüt ARAS
  2011; Volume -20 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 3. GAP Bölgesinde Sürdürülebilir Tarım İçin Ekim Nöbeti Sistemleri
  Gülşah Bengisu
  2011; Volume -20 , Issue - 1 : Page: 1-7
  Pdf

 4. Levamizolün Bazı Balık Türlerinde Hastalıklara Karşı Direnç ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri
  Mehtap BAYIR Telat YANIK
  2011; Volume -20 , Issue - 1 : Page: 1-5
  Pdf

 5. Morkaraman ve İvesi Yapağılarının Bazı Morfolojik Özellikleri
  Elmas TOPAL Hakkı EMSEN
  2011; Volume -20 , Issue - 1 : Page: 1-9
  Pdf

 6. Siyah Neon Tetra (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) Larvalarının Allometrik Gelişimi
  Pınar Çelik İhsan Çelik Şükran Cirik
  2011; Volume -20 , Issue - 1 : Page: 1-8
  Pdf