Issues

Volume 33 Issue 1 Jan 2018

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broilerde Yeme İlave Edilen Hypericum scabrum L. (Mayasıl Otu) ve Taraxacum officinale L. (Karahindiba) Bitki Ekstraktlarının Performans Değerleri ile Karaciğer ve Bağırsak Ağırlığı Üzerine Etkileri
Author(s): Muhammet Ali TUNÇ
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-06
1-6
2 Türkiye’de Süt Sağım Teknolojisi Projeksiyonu
Author(s): Jale METİN KIYICI
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-05
1-5
3 Zeytin Yaprağının (Olea europaea L.) Diyabetik Sıçanlarda Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Author(s): Atilla TEMUR*, Mehmet Ali TEMİZ
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-07
1-7
4 Sarı Kantaron ( Hypericum perforatum) Yağının Sazan Yavrularının (Cyprinus carpio) Büyüme Performansı Ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Author(s): Ümit ACAR
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-07
1-7
5 Morkaraman-İvesi ve Tuj Irkı Koyunlarda Gebelik Testlerinin Roc Analizi ile Karşılaştırılmas
Author(s): Aycan Mutlu YAĞANOĞLU, Mehmet TOPAL
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-08
1-8
6 Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L,) Genotiplerinin Erzurum Ekolojik Koşullarında Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi
Author(s): Fırat SEFAOĞLU* , Canan KAYA
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-05
1-5
7 Endüstri Bitkileri ve Bitki Artıklarının Biyoyakıt Olarak Kullanımı
Author(s): Murat SEZEK
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-07
1-7
8 Antimicrobial Resistance Profiles and Tetracycline Resistance Genes of Escherichia coli in Mediterranean Mussel and Sea Snails Collected from the Eastern Black Sea (Turkey)
Author(s): Ertuğrul TERZI
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-07
1-7
9 Assessment in Terms of Human Health Some Heavy Metals Concentrations Determined in Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) and Sparus aurata (Linnaeus, 1758) Marketed in Sinop (Turkey)
Author(s): Levent BAT , Ayşah ÖZTEKİN, Elif ARICI
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-04
1-4
10 Mısır ve Buğday Silajlarının Termal Kamera Görüntüleme Tekniği Kullanılarak Aerobik Stabilitesinin Değerlendirilmesi
Author(s): Özge ÜNAL , Fisun KOÇ, Aylin AĞMA OKUR , Ersen OKUR , Mehmet Levent ÖZDÜVEN
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-09
1-9
11 Problems Face to Organic Forage Plant Improvement and Their Recommended Solutions
Author(s): Melih OKCU
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-05
1-5
12 Regression Tree Approach for Assessing the Effects of Non-Genetic Factors on Birth Weight of Hemşin Lamb
Author(s): Burcuhan BALTA , Mehmet TOPAL
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-09
1-9
13 Soil Properties of the Quarry Areas in Suleymanpasa-Tekirdağ
Author(s): Hüseyin SARI, Osman ÖZCAN
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-09
1-9
14 Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’nın Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi
Author(s): Emre AKÇAY, Mustafa TAN
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-07
1-7
15 Characterization of Bubaline Leptin Gene Polymorphism in Anatolian Buffaloes By Using PCR-RFLP Method
Author(s): Selçuk KAPLAN
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-05
1-5
16 Extraction of Chitin from Crayfish (Astacus leptodactylus) Shell Waste
Author(s): Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ
DOI : https://alinteridergisi.2018.v33.i01.pp01-06
1-6