Issues

Volume 32 Issue 2 july 2017

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
Author(s): Elif Sena GÜNGÖR , Saltuk Buğrahan CEYHUN
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-10
1-10
2 Erzurum İli Narman İlçesindeki Sığırcılık İşletmelerinde Uygulanan Sağım Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
Author(s): Rıdvan KOÇYİĞİT , Mete YANAR, Recep AYDIN , Abdülkerim DİLER , Olcay GÜLER
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-10
1-10
3 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat İşletme ve Döner Sermaye Müdürlüğü Uygulama Çiftliğinde Bulunan Bazı Hayvan Barınaklarının Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
Author(s): Recep YANIK, Mustafa OKUROĞLU
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-05
1-5
4 Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Author(s): Şaban ÇELEBİ, Hatice KAYA , Adem KAYA
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-08
1-8
5 Asidik Stresin Triploid ve Diploid Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Hematolojik, İmmunolojik Ve Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Author(s): Sevdan YILMAZ, Ekrem Şanver ÇELİK, Osman Nezih KENANOĞLU, Sebahattin ERGÜN
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-08
1-8
6 Determination of Water Quality and Usability Level of Eğlence Pond (Boyabat, Sinop)
Author(s): Arzu AYDIN UNCUMUSAOĞLU, Ekrem MUTLU
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-13
1-13
7 Dondurma Üretiminde Bazı Baharat Uçucu Yağlarının Kullanım Olanakları
Author(s): Emine MACİT , Abdullah ÇAĞLAR , İhsan BAKIRCI
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-06
1-6
8 The Effect of Honeybee Pollination on Productivity and Quality of Strawberry
Author(s): Ayşen Melda ÇOLAK , Nuray ŞAHİNLER , Mahmut İSLAMOĞLU
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-04
1-4
9 Erzurum Ekolojik Koşullarında Yonca (Medicago sativa L.) Çeşit Adayının Performansının Belirlenmesi
Author(s): Süreyya Emre DUMLU , Şerafettin ÇAKAL, Erdal AKSAKAL, Mustafa UZUN Mustafa Merve ÖZGÖZ, Kadir TERZİOĞLU, Pınar UYSAL, Murat ATICI, Ömer MENTEŞE
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-07
1-7
10 Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Değişik Oranlarda Katılan Humat’ın Yumurta Verimine Etkisinin Gamma ve Mcnally Modelleri ile Analizi
Author(s): Okan DEMİR , Muhlis MACİT , Şaban ÇELEBİ , Nurinisa ESENBUĞA , Hatice KAYA
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-06
1-6
11 Erzurum Kenti Yüzüncüyıl Parkı Örneğinde Kent Parklarındaki Gürültü Kirliğinin Mevcut Durum Analizi
Author(s): Serkan ÖZER
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-06
1-6
12 Muscle Spindle and Comparison of Fish Muscle Spindle with Other Vertebrates
Author(s): Souad Salah ADEM1, Mahmut ELP
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-05
1-5
13 The Erfelek Stream and Ecological Importance
Author(s): Öztekin YARDIM , Yakup ERDEM , Levent BAT , Eylem AYDEMİR ÇİL
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-04
1-4
14 Turkish Consumer Purchasing Decisions Regarding PGI-labelled Erzurum Civil Cheese
Author(s): Yavuz TOPCU, Vedat DAĞDEMİR
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-12
1-12
15 The Effect of Some Soil Characteristics on The Hydraulic Conductivity of Soil in Tekirdağ Province
Author(s): Hüseyin SARI
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-09
1-9
16 Çeşitli Ticari Karışımların Ayçiçeği Silajlarında Kullanılabilme Olanağı, Silaj Kalitesi, İn-Vitro Sindirilebilirlik ve Mikroorganizma Profili Üzerine Etkileri
Author(s): Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ1 , Yusuf KONCA, Mehmet Levent ÖZDÜVEN , Berrin OKUYUCU
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-06
1-6
17 Görüntü İşleme Tekniği İle Yabancı Ot Renk Özelliklerinin Belirlenmesi
Author(s): Bünyamin DEMİR, Necati ÇETİN, Zeynel Abidin KUŞ
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i02.pp01-06
1-6