Issues

Volume 32 Issue 1 Jan 2017

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Erzurum İli Çayır ve Meralarında Doğal Olarak Yetişen Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Mineral Madde Kompozisyonlarının Belirlenmesi
Author(s): Esra GÜRSOY, Muhlis MACİT
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-09
1-9
2 Tohumluk Patates Yetiştiriciliği Ve Önemi
Author(s): Erdoğan ÖZTÜRK, Taşkın POLAT
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-06
1-6
3 Üreticilerin Tarım Sigortası Yaptırmaya Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Konya İli Akşehir İlçesi Örneği
Author(s): Rüveyda KIZILOĞLU
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-08
1-8
4 Farklı Gövde Yüksekliğine Sahip Karaerik (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinin Kış Gözlerinde Soğuk Zararı Ve Lipid Peroksidasyon Düzeyinin Belirlenmesi
Author(s): Nalan Nazan KALKAN , Özkan KAYA , Birol KARADOĞAN , Cafer KÖSE
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-07
1-7
5 Buğday Samanının Fungal İnokulasyon Yoluyla Lignoselülozik İçeriğinin Parçalanması Ve In-Situ Naylon Torba Tekniği İle Yem Değerinin Belirlenmesi: I. Kuru Madde Parçalanabilirliği
Author(s): Fatma YÜKSEL
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-07
1-7
6 Gökkuşağı Alabalığı Kasının Elementer Kompozisyonunun Enerji Dağılımlı Spektroskopi Yöntemi İle Tespit Edilebilirliğinin Araştırılması
Author(s): Saltuk Buğrahan CEYHUN
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-03
1-3
7 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’na Uygulanan Formaldehit Banyosunun Bazı Hematolojik Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Author(s): Hakan BAYRAM, Esat Mahmut KOCAMAN
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-07
1-7
8 Erzurum İli Narman İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Çiftlik Yönetimi Ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları
Author(s): Abdulkerim DİLER , Olcay GÜLER, Recep AYDIN , Mete YANAR , Rıdvan KOÇYİĞİT
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-07
1-7
9 Karadeniz’deki Jelimsi Organizmalar (Makrozooplankton) ve Etkileri
Author(s): Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR*, Süleyman ÖZDEMİR
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-08
1-8
10 Germeçtepe Baraj Gölünün (Kastamonu-Daday) Bazı Fiziko-Kimyasal Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
Author(s): Enas A. Hamad ATEA, Ali Eslem KADAK, Adem Yavuz SÖNMEZ
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-14
1-14
11 Investigation of Water Quality and Pollution Level of Lower Melet River, Ordu, Turkey
Author(s): Fikret USTAOĞLU, Yalçın TEPE*, Handan AYDIN, Abuzer AKBAŞ
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-11
1-11
12 Determining The Water Quality of Maruf Dam (Boyabat–Sinop)
Author(s): Ekrem MUTLU, Banu KUTLU
DOI : https://alinteridergisi.2017.v32.i01.pp01-09
1-9