Issues

Volume 31 Issue 2 july 2016

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Silajın Aerobik Stabilitesini Etkileyen Faktörler ve İyileştirme Stratejileri
Author(s): Hayrettin ÇAYIROĞLU*, İsa COŞKUN, Ahmet ŞAHİN
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-07
1-7
2 Türkiye’nin Domates İhracat Performansı ve Rakabet Gücü
Author(s): Güçgeldi BASHİMOV
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-08
1-8
3 Ağrı İli Tarım İşletmele rinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması
Author(s): Köksal KARADAŞ
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-09
1-9
4 Balıketi Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Hakkari İli Örneği
Author(s): Ahmet Semih UZUNDUMLU, Ayşe SEZGİN*, Mehmet Hasan TEKİN
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-09
1-9
5 Çeşitli Ticari Karışımların Ayçiçeği Silajlarında Kullanılabilme Olanağı, Silaj Kalitesi, İn-Vitro Sindirilebilirlik ve Mikroorganizma Profili Üzerine Etkileri
Author(s): Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ , Yusuf KONCA, Mehmet Levent ÖZDÜVEN , Berrin OKUYUCU
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-06
1-6
6 Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Besin Kullanımı ve Gelişim Performansı Üzerine Açlık ve Tekrar Beslemenin Etkileri
Author(s): Tayfun KARATAŞ
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-05
1-5
7 Görüntü İşleme Tekniği İle Yabancı Ot Renk Özelliklerinin Belirlenmesi
Author(s): Bünyamin DEMİR, Necati ÇETİN, Zeynel Abidin KUŞ
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-06
1-6
8 Seasonal Variation in Biochemical Composition of the Veined Rapa Whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Caugth By Beam Trawl (Algarna) in The Black Sea
Author(s): Barış BAYRAKLI, Süleyman ÖZDEMİR , Hünkar Avni DUYAR
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-05
1-5
9 Kastamonu Kıyılarından Yakalanan Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Ağır Metal Birikiminin Tespiti
Author(s): Adem Yavuz SÖNMEZ*, Ali Eslem KADAK, Rahmi Can ÖZDEMİR, Soner BİLEN
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-07
1-7
10 Süs Bitkilerinde Görülen Viroid Kaynaklı Hastalıklar
Author(s): Mehmet Zeki KIZMAZ, Semih ERKAN, İsmail Can PAYLAN
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-09
1-9
11 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması
Author(s): Rıdvan KOÇYİĞİT
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-06
1-6
12 Tüketicilerin Süt Tüketim Tercih Modellerini Temel Alan Pazarlama Taktik ve Stratejilerinin Belirlenmesi
Author(s): Yavuz TOPCU , Derya BARAN , Gökçe DENİZLİ
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-15
1-15
13 Yakakent Bölgesindeki (Güney Karadeniz) Deniz Salyangozlarının (Rapana venosa Valenciennes, 1846) Boy-Ağırlık İlişkileri, Kondisyon İndeksleri ve Et Verimleri
Author(s): Barış BAYRAKLI , Süleyman ÖZDEMİR2 , Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-07
1-7
14 Yenilebilir Mısır Zeini Filmiyle Kaplama ve Vakum Paketlemenin Buzdolabında Depolanan Palamut Balığının (Sarda sarda) Raf Ömrüne Etkisi
Author(s): Hünkar Avni DUYAR, Aysun GARGACI , Yasemin YÜCEL
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-07
1-7
15 Yerel Korunga (Onobrychis sativa ) Popülasyonlarında Potansiyel Besleme Değeri, Gaz ve Metan Üretimi Yönünden Farklılıklar
Author(s): İsmail ÜLGER , Mahmut KAPLAN
DOI : https://alinteridergisi.2016.v31.i02.pp01-06
1-6