Issues

Volume 30 Issue 1 Jan 2016

S.No Title of The Paper Page No Download
1 CORINE Sistemine Göre Tekirdağ İlinin AKAÖ (Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü) Özelliklerinin Analizi
Author(s): Hüseyin SARI , Emre ÖZŞAHİN
DOI : https://alinteridergisi.2016.v30.i01.pp01-14
1-14
2 Economic Analysis of the Performance Traits in Holstein Friesian Bulls Fed Rations Including Sugar Beet Pulp at Different Levels
Author(s): Okan DEMİR , Sadrettin YÜKSEL
DOI : https://alinteridergisi.2016.v30.i01.pp01-05
1-5
3 Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Author(s): Olcay GÜLER , Recep AYDIN , Mete YANAR , Abdulkerim DİLER , Rıdvan KOÇYİĞİT , Mehmet AVCI
DOI : https://alinteridergisi.2016.v30.i01.pp01-11
1-11
4 Erzurum İlinde En Uygun İçme Suyu Tercihinin Belirlenmesi
Author(s): A. Semih UZUNDUMLU, Özden FAKIOĞLU , Mine KÖKTÜRK , Tuncay TEMEL
DOI : https://alinteridergisi.2016.v30.i01.pp01-07
1-7
5 Erzurum İlinde Küçükbaş Hayvancılığın Mevcut Durumu Ve Potansiyeli
Author(s): Sinan KOPUZLU , Şaban ÇELEBİ , Mehmet Akif YÖRÜK
DOI : https://alinteridergisi.2016.v30.i01.pp01-10
1-10
6 Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi
Author(s): Gürkan CEBECİ , Ahmet GÖKKUŞ, Fırat ALATÜRK
DOI : https://alinteridergisi.2016.v30.i01.pp01-07
1-7
7 Farklı Sulama eviyelerinin Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Ve Yem Bezelyesinin (Pisum arvense L.) Gelişimine Etkileri
Author(s): Sema Deniz ÖZEL , Ahmet GÖKKUŞ, Fırat ALATÜRK
DOI : https://alinteridergisi.2016.v30.i01.pp01-07
1-7
8 Günümüz Türkiye’sinde Bitkisel Yağ Açığını Kapatmada ISSN:1307-3311 Ayçiçeğinin Önemi
Author(s): Volkan GÜL , Erdoğan ÖZTÜRK , Taşkın POLA T
DOI : https://alinteridergisi.2016.v30.i01.pp01-07
1-7
9 Sığırcılık İşletmelerinde Kooperatif Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: TRA Bölgesi Örneği
Author(s): Nur ERTEK, Nuray DEMİR* , Adem AKSOY
DOI : https://alinteridergisi.2016.v30.i01.pp01-08
1-8