Issues

Volume 24 Issue 1 Jan 2013

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Buzağı Yetiştiriciliğinde Buzağı Barınaklarının Önemi
Author(s): Selçuk ÖZYÜREK Rıdvan KOÇYİĞİT Naci TÜZEMEN
DOI : https://linteridergisi.2013.v24.i01.pp1-7
1-7
2 Ceviz Ağacı Talaşı (Juglans Regia L.)’nın Krom (VI) Adsorpsiyonu Üzerine Etkileri
Author(s): Elif ÜNAL ÇAKIR Vahdettin TOSUNOĞLU Yalçın Kemal BAYHAN
DOI : https://alinteridergisi.2013.v24.i01.pp1-8
1-8
3 Ekolojik Yumurta ile Endüstriyel Yumurta Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Tokat İl Merkez Örneği
Author(s): Rüveyda KIZILOĞLU Halil KIZILASLAN Gamze DÖLEK
DOI : https://alinteridergisi.2013.v1.i01.pp1-9
1-9
4 Karagöl (Hafik-Sivas) ‘ün Su Kalitesinin İncelenmesi
Author(s): Ekrem MUTLU Telat YANIK Tuğba DEMİR
DOI : https://alinteridergisi.2013.v24.i01.pp1-11
1-11
5 Mersin İli Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Makina Ekipman Desteklerinin Yıllara Göre Değişimi
Author(s): Bünyamin DEMİR
DOI : https://alinteridergisi.2013.v24.i01.pp1-5
1-5
6 Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu
Author(s): Bünyamin DEMİR
DOI : https://alinteridergisi.2013.v24.i01.pp1-6
1-6
7 Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Değişik Düzeylerde Bakır Sülfat İlavesinin Karaciğer, But ve Göğüs Dokularının Mineral İçerikleri Üzerine Etkisi
Author(s): Adem KAYA , Hatice KAYA , Şaban ÇELEBİ , Muhlis MACİT , Necati UTLU
DOI : https://alinteridergisi.2013.v24.i01.pp1-6
1-6