Issues

volume 28 Issue 1 febraury 2015

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Kitosan Eklenmiş Hamsi Marinatlarının Soğuk Depolanmasında Meydana Gelen Fiziksel Ve Duyusal Değişimler
Author(s): Ali Eslem KADAK*, Mehmet ÇELİK
DOI : https://alinteridergisi.2015 v25.i01.pp01-12
1-12
2 İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu
Author(s): Bünyamin DEMİR
DOI : https://alinteridergisi.2015 v28.i01.pp01-06
1-6
3 Factors Affecting Rural Women in Adopting Agricultural Innovations on Animal Breeding: The Case of TRA1 Region
Author(s): Tecer ATSAN
DOI : https://alinteridergisi.2015.v28.i01.pp01-08
1-8
4 Farklı Zemin Tiplerinin Esmer Sığırlarda Bazı Davranış ve Temizlik Özellikleri Üzerine Etkileri
Author(s): Rıdvan KOÇYİĞİT Naci TÜZEMEN
DOI : https://alinteridergisi.2015.v28.i01.pp01-10
1-10
5 Kanatlı Beslemesinde Antibiyotiklere Alternatif Olarak Kullanılan Bitki Ekstraktlarının Performans Değerleri Ve Diğer Bazı Parametreler Açısından Değerlendirilmesi
Author(s): Muhammed Kuddusi ERHAN
DOI : https://alinteridergisi.2015.v28.i01.pp01-10
1-10
6 Kuraklığın Doğal Mera Alanları Üzerine Muhtemel Etkileri
Author(s): Adnan BİLGİLİ Mahmut DAŞCI
DOI : https://alinteridergisi.2015.v28.i01.pp01-04
1-4
7 Türkiye Sarımsak Piyasasının Ekonomik Analizi
Author(s): Emine AŞKAN Vedat DAĞDEMİR
DOI : https://alinteridergisi.2015.v28.i01.pp01-08
1-8