Issues

Volume 23 Issue 2 july 2012

S.No Title of The Paper Page No Download
1 AB Ülkeleri İle Türkiye Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması
Author(s): Ahmet Semih UZUNDUMLU
DOI : https://alinteridergisi.2012.v23.i02.pp01-10
1-10
2 AB ve Türkiye’de Hayvancılık Politikalarındaki Son Gelişmelerin Uyum Süreci Açısından Karşılaştırılması
Author(s): Nuray DEMİR
DOI : https://alinteridergisi..2012.v23.i02.pp01-06
1-6
3 Erzurum İli Tarım İşletmelerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Araştırılması Üzerine Bir Araştırma
Author(s): Okan DEMİR Zinnur GÖZÜBÜYÜK
DOI : https://alinteridergisi.2012.v23.i02.pp01-07
1-7
4 Farklı Akvaryum Yemlerinin Kırmızı Kıskaçlı Yengeçlerde (Perisesarma bidens) Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkileri
Author(s): Gürel TÜRKMEN Onur KARADAL
DOI : https://alinteridergisi.2012.v23.i02.pp01-06
1-6
5 Gümüşhane İli ve Çevresinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Sosyal, Ekonomik ve Teknik Analizi
Author(s): Nuray DEMİR Canan SANCAR
DOI : https://alinteridergisi.2012.v23.i02.pp1-11
1-11
6 Kültürteknik Faaliyetlerinin Kırsal Yerleşimlerin Sosyo-EkonomikKültürel Gelişimi Üzerine Etkisi ve Erzurum Örneği
Author(s): Bahar KOCAMAN A.Vahap YAĞANOĞLU Recep YANIK
DOI : https://alinteridergisi.2012.v23.i02.pp1-10
1-10
7 Kırsal Yerleşimlerde Göç İsteğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Author(s): Bahar KOCAMAN Recep YANIK
DOI : https://alinteridergisi.2012.v23.i02.pp1-6
1-6
8 Türkiye’de Fındık Üretim Alanlarının Artmasında Desteklemelerin Etkisi
Author(s): Selma KAYALAK Ahmet ÖZÇELİK
DOI : https://alinteridergisi.2012.v23.i02.pp1-11
1-11
9 Taze ve Depolanmış Kastamonu Yaş Tarhanasının Mikrobiyolojik Kalitesi
Author(s): Nilgün ÖZDEMİR Latife Betül ALKAN ve Ahmet Hilmi ÇON
DOI : https://alinteridergisi.2012.v23.i02.pp01-06
1-6