Issues

Volume 22 Issue 1 Jan 2012

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Kurşuna Maruz Bırakılan Tilapia (Oreochromis mossambicus)’nın Eritrosit Morfolojisinde Görülen Değişimler
Author(s): Hasan KAYA Mehmet AKBULUT
DOI : https://alinteridergisi.2012.v22.i01.pp01-06
1-6
2 Kuzgun Baraj Gölü Havzasında Orman, Mera ve Çayır Bitki Örtüsü Altında Gelişen Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Author(s): Turgay DİNDAROĞLU Mustafa Yıldırım CANBOLAT
DOI : https://alinteridergisi.2012.v22.i01.pp01-09
1-9
3 Tarım Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
Author(s): Ahmet Semih UZUNDUMLU
DOI : https://alinteridergisi.2012.v22.i01.pp01-11
1-11
4 Tetra (Cotinus coggygria) ve Defne (Laurus nobilis) Bitkilerinin Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) Büyümeyi Teşvik Edici Etkileri
Author(s): Soner BİLEN Aslı Müge BİLEN
DOI : https://alinteridergisi.2012.v22.i022.pp01-08
1-8
5 Tortum-Uzundere Yöresinde Bulunan Alabalık İşletmelerinde Maliyet ve Karlılık Analizi
Author(s): Okan DEMİR Semiha KIZILOĞLU
DOI : https://alinteridergisi.2012.v22.i01.pp01-10
1-10