Issues

Volume 21 Issue 2 july 2011

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Ambalajlı Su Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Keçiören İlçesi Örneği
Author(s): Emine İKİKAT TÜMER Avni BİRİNCİ Çağatay YILDIRIM
DOI : https://alinteridergisi.2011.v21.i02.pp01-09
1-9
2 Erzurum İlinde Tarım Makinelerine Sahip Olan ve Olmayan İşletmelerin Sermaye Yapılarının Karşılaştırılması
Author(s): Hediye KUMBASAROĞLU Vedat DAĞDEMİR
DOI : https://alinteridergisi.2011.v21.i02.pp01-10
1-10
3 Iğdır Ovası Toprakların Çoraklaşma Süreci ve Çözüm Önerileri
Author(s): Süleyman TEMEL Uğur ŞİMŞEK
DOI : https://alinteridergisi.2011.v21.i02.pp01-07
1-7
4 Çiftçi Amaçlarının Bulanık Eşli Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği
Author(s): Emine İKİKAT TÜMER Avni BİRİNCİ Bülent MİRAN
DOI : https://alinteridergisi.2011.v21.i02.pp01-08
1-8
5 Karadeniz’den Yakalanan Mezgit (Merlangius merlangus) ve İstavrit (Trachurus mediterraneus) Balıklarının Mineral Madde İçeriklerinin Karşılaştırılması
Author(s): Tayfun KARATAŞ Esat Mahmut KOCAMAN
DOI : https://alinteridergisi.2011.v21.i02.pp01-04
1-4
6 İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde En Uygun Et Tipinin Belirlenmesi
Author(s): A. Semih UZUNDUMLU H. Bayram IŞIK M. Hilmi KIRLI
DOI : https://alinteridergisi.2011.v21.i02.pp01-09
1-9
7 İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi
Author(s): A. Semih UZUNDUMLU H. Bayram IŞIK M. Hilmi KIRLI
DOI : https://alinteridergisi.2011.v21.i02.pp01-12
1-12