Issues

Volume 19 Issue 2 july 2010

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Erzurum Tarım Đl ve Đlçe Müdürlüklerinde Çalışan Yayım Elemanlarının Sosyal ve Mesleki Niteliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Author(s): Tuğba Erem Kaya Ayşe Sezgin Tecer Atsan
DOI : https://alinteridergisi.2010.v19.i02.pp01-07
1-7
2 Robotlu Sağım Sistemleri
Author(s): Bünyamin Demir Đsmail Öztürk
DOI : https://alinteridergisi.2010.v19.i02.pp01-07
1-7
3 Samsun’da Yaygın Olarak Kullanılan Pestisitlerin Sağlığa ve Çevreye Etkileri
Author(s): Behice Yavuz Erdoğan
DOI : https://alinteridergisi.2010.v19.i02.pp01-08
1-8
4 Van Đli Gevaş Đlçesinde Yem Bitkileri Üreten Đşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları
Author(s): Kasım Şahin Bilal Keskin
DOI : https://alinteridergisi.2010.v19.i02.pp01-07
1-7
5 Yerleşim Sıklığının Kafeste Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Bazı Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Author(s): Ali Karabayır Onur Uzun Güner Çakır
DOI : https://alinteridergisi.2010.v19.i02.pp01-06
1-6