Issues

Volume 17 Issue 2 july 2009

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Ağır Metallerin Bitkiler Üzerine Etkileri
Author(s): Melih OKCU Elif TOZLU A.Metin KUMLAY Mücahit PEHLUVAN
DOI : https://alinteridergisi..2009.v17.i02.pp01-13
1-13
2 Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Akış Güvenliğinin Değerlendirilmesi
Author(s): Aynur FAYRAP Aydın BALI
DOI : https://alinteridergisi.2009.v17.i02.pp01-07
1-7
3 Ülkemiz Kültür Balıkçılığınn Seyri,Balık Tüketimine Etkilleri ve Bölgesel Farklııklar
Author(s): Adem Yavuz Sönmez Olcay HİAR Telat YANIK
DOI : https://alinteridergisi.2009.v17.i02.pp01-06
1-6
4 Mersin Erdemli İlçesindeki Sera şletmelerinde Kullanlan Pülverizatörlerin Durumu ve Sorunları
Author(s): Bünyamin DEMİR İsmail ÖZTÜRK
DOI : https://alinteridergis.2009.v17.i02.pp1-6
1-6
5 Pamukta (G. hirsutum L.) Farklı Tuz Konsantrasyonlarının In Vitro Koşullarda Fotosentetik Pigmentler Üzerine Etkisi
Author(s): Bahri İzci
DOI : https://alinteridergisi.2009.v17.i02.pp01-07
1-7