Issues

Volume 16 Issue 1 Jan 2009

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Kuzeydoğu Anadolu’da Çayır ve Mera Kullanımı Đle Đlgili Alışkanlıklar ve Problemler
Author(s): Abdurrahman KARA Şerafettin ÇAKAL Ayten TAVLAŞ Ayşe YAZICI, Celalettin AYGÜN, Arife AVAĞ
DOI : https://alinteridergisi.2009.v16.i01.pp01-12
1-12
2 Kuzeydoğu Anadolu’da Baklagil Yem Bitkileri Tarımı ve Sorunları
Author(s): Abdurrahman KARA Sibel KADIOĞLU Şerafettin ÇAKAL, Celalettin AYGÜN, Hayati ŞEKER, Necla TAŞ
DOI : https://alinteridergisi.2009.v16.i01.pp1-14
1-14
3 Su Sıcaklığının Balık Yetiştiriciliğine Etkisi
Author(s): Suat Dikel
DOI : https://alinteridergisi.2009.v16.i01.pp01-08
1-8
4 Türkiye’nin Değişik Yörelerinden Toplanan Yonca Ekotiplerinin Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Author(s): Meryem YEŞĐL Süleyman ŞENGÜL
DOI : https://alinteridergisi.2009.v16.i01.pp01-06
1-6
5 Toprak Đşleme Sistemlerinin Önemli Bazı Toprak Kalite Kriterlerine Olan Etkileri
Author(s): Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELĐK
DOI : https://alinteridergisi.2009.v16.i01.pp01-09
1-9