Issues

volume 25 Issue 2 july 2013

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Çanakkale Atikhisar Barajı’ndan Yakalanan Turna Balığı (Esox lucius L, 1758) Dokularında Bazı Metallerin Belirlenmesi
Author(s): Kahraman SELVİ Hasan KAYA
DOI : https://alinteridergisi.2013 v25.i02.pp01-06
1-6
2 Çanakkale Boğazı’nda Entegre Multitrofik Akvakültür Sistemlerde Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Yetiştiriciliği Üzerine Bir Ön Çalışma
Author(s): Harun YILDIZ SefaACARLI Selçuk BERBER PervinVURAL Fettah GÜNDÜZ
DOI : https://alinteridergisi.2013 v25.i02.pp01-07
1-7
3 Çeltik Üretiminde İlaçlama Başarısızlığını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Samsun İli Örneği
Author(s): Göksel TOZLU A. Semih UZUNDUMLU Okan GEDİKLİ
DOI : https://alinteridergisi.2013 v25.i02.pp01-10
1-10
4 Horohon Deresi (Hafik-Sivas) Su Kalitesi Özelliklerinin Aylık Değişimleri
Author(s): Ekrem MUTLU Telat YANIK Tuğba DEMİR
DOI : https://alinteridergisi.2013 v25.i02.pp01-13
1-13
5 Impact of chitinases in biological control
Author(s): İsmail BEZİRGANOĞLU Pınar UYSAL
DOI : https://alinteridergisi.2013 v25.i02.pp01-04
1-4
6 İnsan ve Hayvan Beslenmesinde Yeni Bir Bitki: Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)
Author(s): Mustafa TAN Zübeyde YÖNDEM
DOI : https://alinteridergisi.2013 v25.i02.pp01-05
1-5
7 Study on Red Lentil Genotypes For Drought And Cold Tolerance And Yield Components
Author(s): B. Tuba BİÇER Abdurrahim YILMAZ
DOI : https://alinteridergisi.2013 v25.i02.pp01-09
1-9
8 Tüketicilerin Açık Süt Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği
Author(s): A. Semih UZUNDUMLU Avni BİRİNCİ
DOI : https://alinteridergisi.2013 v25.i02.pp01-12
1-12