Issues

Volume 14 Issue 1 Jan 2008

S.No Title of The Paper Page No Download
1 ÇANAKKALE BOGAZI'NDAKI AEROB ve MIKROAEROFILiK BAKTERiYEL FLORANiN ARASTIRILMASI
Author(s): Nejdet GÜLTEPE, Seyit AYDIN
DOI : https://alinteridergisi.2008.v14.i01.pp01-08
1-8
2 ÇAYIR MERA YEM BITKiLERiNDE REKABET VE SÜKSESYON
Author(s): H. ibrahim Erkovan M. Kerim Güllap ismail Gül
DOI : https://alinteridergisi.2008.v14.i01.pp1-11
1-11
3 GEVENLERIN (Astragalus sp.) FARKLI KULLANIM ALANLARI VE ÖNEMI
Author(s): Banu KADIOGLU Sibel KADIOGLU Yasemin TURAN
DOI : https://alinteridergisi.2008.v14.i01.pp01-10
1-10
4 ÇiMLENME SONRASi SU STRESi SÜRESiNiN PALANDÖKEN-97 ve KIRiK BUGDAY çEsiTLERINDE KÖK ve GÖVDE GELisiMINE ETKiLERI
Author(s): Bülent TURGUT Köksal KARADAS
DOI : https://alinteridergisi.2008.v14.i01.pp01-08
1-8
5 TÜRKiYE su ÜRÜNLERI ÜRETIMININ EKONMiK VE YAPiSAL ANALiZI
Author(s): Okan DEMiR
DOI : https://alinteridergisi.2008.v14.i01.pp01-07
1-7